Ang Mapulang Pinta para sa Maputlang Puta

Ika- 15 ng Mayo, 2001 – Tila hungkag na kadiliman ang bumabalot sa madawag na bulwagan. Dumako ang kanyang hubad na talampakan sa kalagitnaan ng kawalan na tila kabisado na ang paroroonan. … Read More Ang Mapulang Pinta para sa Maputlang Puta